BOHORSKA ORDINACIJA


B.I
16.07.2008, 18:11
Zapisano pod: Aktualno

Kaj je BI oziroma poslovna inteligenca?

Business intelligence (BI) oziroma poslovna inteligenca je po definiciji iz Wikipedie poslovno ravnateljski (management) izraz, ki opisuje aplikacije in tehnologije, ki se uporabljajo za zbiranje, dostop do in analizo podatkov in informacij o delovanju podjetij. Je odgovor informacijske industrije na potrebe podjetij po hitrem odločanju, ki sloni na pred definiranih kazalcih, vzorcih ali drugih pravilih, ki jih podjetja uporabljajo za svoje odločanje.

BI naj bi pomagal podjetjem pridobiti bolj poglobljena znanja o zadevah, ki vplivajo na njihovo poslovanje, kot so to različni kazalci prodaje, proizvodnje, internega poslovanja itn. in jim omogočajo boljše poslovno odločanje. Čar BI orodij oziroma sistemov je, da uporabljajo tako strukturirane kot nestrukturirane vire podatkov oziroma informacij. Viri za BI so lahko naša obstoječa podatkovna skladišča, transakcijski sistemi, naši notranji oziroma zunanji portali, naši ERP sistemi, informacijski sistemi naših dobaviteljev, javno dostopne baze, sistemi za upravljanje z dokumenti itn.

BI aplikacije se uporabljajo na različnih področjih, z njimi lahko analiziramo uspešnost projektov, performance podjetja ali posamezne poslovne aktivnosti, kot je to poslovno planiranje, »performance management«, nabavno verigo, itn.

Kako vpeljati BI v podjetje?

Kot pri vseh podobnih projektih je pomembna definicija cilja, ki ga želimo doseči z BI-jem. Ko imamo cilj, se moramo zavedati, da kljub temu, da bomo BI vpeljali v podjetje s projektnim načinom dela, je BI dnevna naloga oziroma proces in ga moramo, če želimo od njega dobiti ustrezno dodano vrednost, vestno izvajati. Naprej se moramo zavedati štirih V-jev, ki se nanašajo na karakteristike podatkov, ki jih analizirajo BI rešitve in to so: Volume, Velocity, Variety in Validity. Torej značilnost BI rešitev je, da so učinkovite, ko imajo na razpolago sorazmerno veliko število podatkov, da je hitrost spreminjanje teh podatkov precej višja kot na primer pri podatkovnih skladiščih, da so podatki, ki jih obravnavamo med seboj zelo različni po svojih lastnostih in da je kvaliteta rezultatov analiz BI orodij odvisna od veljavnosti oziroma nespornosti podatkov, ki jih BI uporablja.

Nadalje, zelo pomembno je, da od začetka postavite posebno skupino (team), ki bo skrbela za delovanje BI rešitve. V ta team bi bilo smiselno vključiti informatike (arhitekta informacijskih rešitev, različne specialiste, analitika kvalitete podatkov, ..) in jasno, uporabnike. Nenazadnje se morate odločiti, kam vse boste postavili oziroma kako široko boste implementirali BI rešitev. Tukaj imate kar nekaj opcij, od popolne razpršenosti do zadnjega prodajnega referenta in celo vaših partnerjev, do umestitev v tista poslovna področja in v roke zaposlenih, ki odločajo in ki se vam zdijo najbolj kritična. Kar morate stremeti je, da dosežete tisto kar je najbolj pomembno in kar daje največjo dodano vrednost BI rešitvam in to je čim hitrejše, da ne rečeva odločanje v realnem času. Ne glede na strategijo in obseg uvedbe BI rešitve, pa začnite z malimi koraki in postopoma nadgrajujte in širite rešitev.

Poleg cene (nekatere najbolj priznane rešitve stanejo tudi do par tisoč EUR na uporabnika, kar je samo del stroškov za implementacijo), bo za mnoga naša podjetja izziv že definiranje Ključnih kazalcev uspešnosti (Key performance indicators (KPIs)), s katerimi ponavadi podjetja opisujejo svoja posamezna trenutna stanja in s katerimi opisujejo želeno pot v svojem poslovanju, kar je osnova za uvedbo BI rešitev.

  • Share/BookmarkBrez komentarjev
KomentirajKomentiraj
Prelomi vrstic in odstavkov so samodejni, e-poštni naslov ni nikoli prikazan, dovoljen je HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !